Raising the Future is verplaatst naar
19 maart 2021

In verband het coronavirus is het congres Raising the Future verplaatst naar 19 maart 2021. Uw entreebewijs blijft gewoon geldig.

In aanloop naar het congres, brengen wij maandelijks een nieuwsbrief uit met artikelen, interviews en nieuws met betrekking tot het congres. Klik op onderstaande button om u te abonneren.

RTF NIEUWSBRIEF

Wat is raising
the future

Kind zijn in de wereld van vandaag – wat betekent dat eigenlijk? En welke rol is er voor de kinderen van nu weggelegd in de wereld van morgen? Een wereld die we geen van allen kennen?

Onze maatschappij verandert. Snel en ingrijpend. Met effecten die we nu nog niet kunnen overzien. Als professional in de kinderopvang, het onderwijs of de jeugdzorg denkt u er natuurlijk over na hoe we deze generatie kinderen daarop kunnen voorbereiden. En u zou daar wel eens over van gedachten willen wisselen met mensen die ook verstand van zaken hebben en er wellicht weer net wat anders tegenaan kijken. Om verrast te worden, geïnspireerd te raken. Om het gebaande pad eens een dagje te laten voor wat het is.

Daarom bieden wij u time to think. Samen met andere richtinggevende vakgenoten en prikkelende curatoren staat u een dag lang stil bij de essentie van uw beroep: hoe ontwikkelen we kinderen op zo'n manier op dat ze optimaal zijn voorbereid voor de toekomst? Wat hebben kinderen van nu nodig voor straks – van u en van de samenleving? En wat hebt u zelf nodig om ze dat te kunnen bieden – als professional en als mens?

Stijg weer eens boven uzelf uit en laat u op een aangename manier raken. Kom op 19 maart naar Raising the Future in Amersfoort.

 ‘HOE BEREIDEN WIJ ONZE KINDEREN VOOR OP DE TOEKOMST?
WAARTOE VOEDEN WIJ EIGENLIJK OP?’

DAAN ROOVERS

DENKER DES VADERLANDS
& HOOFDCURATOR RAISING THE FUTURE

 

de curatoren

De curatoren van Raising the Future zijn de opstarters, aanjagers en inspiratoren van de discussies en dialogen. Zij hebben op hun beurt weer diverse inspirerende sprekers en denkers uitgenodigd. Hieronder een introductie van de vier curatoren.

Daan Roovers

‘Elke tijd vraagt om bezinning op de fundamenten van haar opvoeding. Maar deze tijd zeker.’

Daan Roovers, Denker des Vaderlands, docent publieksfilosofie en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine is als hoofdcurator gevraagd om het podium te vullen met haar gedachten en inspiratiebronnen. In 2017 verscheen haar essay ‘Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden.’ In het ochtendprogramma stelt zij de lange termijn centraal. Hoe kunnen we in ons denken over opvoeding en onderwijs de lange termijn op de korte veroveren? Hoe kunnen we de volgende generatie leren hun denken uit te breiden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving? Verwacht naast Daan Roovers innovatieve sprekers die de toekomstige generatie vertegenwoordigen.

Video: Gesprek met Daan Roovers

Als hoofdcurator van Raising the Future laat Daan Roovers haar licht schijnen op de fundamenten van onze Nederlandse opvoeding. Én wijst zij ons op iets dat we zijn kwijtgeraakt. Iets van grote betekenis zijn we verloren. Iets essentieels voor de bezinning op ons opvoeden, namelijk: de kwaliteit van ons langetermijndenken. Hoe kunnen we de volgende generatie leren hun denken uit te breiden en verantwoordelijkheid te nemen? Roovers gaat dieper in op het belang van het langetermijndenken, het gebrek daaraan en de consequentie daarvan in het kader van opvoeding.

Philipp Blom

‘We moeten globaal denken, maar lokaal leven’.

Philipp Blom: historicus, romanschrijver en journalist. In zijn boek 'Wat op het spel staat' luidt hij de noodklok. Door de gevolgen van klimaatverandering en digitalisering staat onze manier van leven misschien wel op het spel. We leven in een tijd van ongelooflijke verandering terwijl onze politieke systemen daar niet op gebouwd zijn – die zijn gebouwd op statusbehoud. Stabiliteit is geen optie meer, want we zien de neveneffecten van de zogenaamde ‘vooruitgang’: een stijgende zeespiegel, democratische machtsstructuren die omwentelen, groeiende migratie.

Video: Philipp Blom

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de vorming van kinderen die vervolgens zelf de toekomst vormen? Nu hebben we nog de mogelijkheid om er iets aan te doen. Hoe komen we tot een nieuw narratief over wat de mens nodig heeft om zichzelf en de gemeenschap te ontwikkelen in een tijd waarin hét collectief niet meer bestaat? Daar gaan we het op Raising the Future over hebben.

Peter Paul Verbeek

‘Vrijheid is niet je losmaken van techniek, vrijheid is techniek gebruiken om vorm te geven aan een betekenisvol leven en de wereld.’

Peter Paul Verbeek is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek. Verbeek ziet in Nederland ontzettend veel zorgen over de invloeden van techniek op de opvoeding. Het gevaar is om te blijven hangen in de vraag: wat mag wel, wat mag niet? En hoeveel of hoe vaak? Daar leren we volgens Peter Paul Verbeek niets van. Het gaat niet om het buiten de deur houden van techniek, maar juist over het aangaan van de interactie. Wat maken we van onszelf mét techniek? Hoe gebruiken we techniek om betekenis te geven aan ons leven, onze opvoeding en onze wereld?

Video: Peter Paul Verbeek

Als curator van Raising the Future graaft Peter Paul Verbeek dieper in het onderwerp technologisch burgerschap. Wat is het? Hoe kunnen professionals in de jeugdketen technologisch burgerschap een plek geven? Verbeek gaat de uitdaging aan om bezoekers met verschillende programmaonderdelen te prikkelen, te bevragen en nieuwe gedachten toe te voegen over goed burgerschap in onze technologische samenleving.

Saskia Sassen

Saskia Sassen is hoogleraar sociologie aan Columbia University in New York. Zelf een kind van globalisering – in Nederland geboren, opgegroeid in Argentinië en Italië, gestudeerd in Frankrijk, en werkend in de Verenigde Staten – onderzoekt zij al veertig jaar de gevolgen van globalisering. Een duidelijk gevolg is volgens haar de economische ongelijkheid. Wat voor consequenties heeft het opkopen van huizen in grote steden door ‘high-finance’? Verworden Nederlandse steden tot ‘ghettos van het duurste soort’? En wat betekent de kloof tussen de rijke bovenlaag en de rest voor de kansen van toekomstige generaties?

Video: Saskia Sassen

VOOR WIE IS
RAISING THE FUTURE

De doelgroep van het congres Raising the Future bestaat uit bestuurders, beleidsmakers, politici, belangenbehartigers, denkers/schrijvers, professionals, wetenschappers en journalisten die betrokken zijn bij de jeugdketen (kinderopvang, (speciaal) onderwijs 0-18 jaar, jeugdzorg, jeugdhulpverlening en jeugdbescherming).

blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

aanmelden

Locatie

raisingthefuture-map-01.png

Route naar de De Rijtuigenloods: klik hier voor de routebeschrijving naar De Rijtuigenloods. 

rijtuigenloods-01.png

De locatie beschikt over een grote plenaire zaal en een aantal subruimtes. Het ochtendprogramma en de slotbijeenkomst vinden plaats in de plenaire ruimte, voor de middagsessies zijn daarnaast twee aparte ruimtes gereserveerd.

Wie zijn wij

KINDwijzer is een landelijk netwerk van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties. Wij werken samen in een coöperatieve vereniging. Door het delen en verder ontwikkelen van kennis en werkmethoden zijn we continu vernieuwend bezig.

De KINDwijzer-organisaties hebben meerdere jaren gezamenlijk gewerkt aan het project Samen Goed Voor Later met als doel de maatschappelijk meerwaarde van de kinderopvang zichtbaar te maken. Het is uitgegroeid tot een pedagogische werkwijze voor ‘burgerschapsvorming’.

Als vervolg op Samen Goed Voor Later is KINDwijzer nu initiatiefnemer van het congres Raising the Future op 19 maart 2021 in de Rijtuigenloods te Amersfoort . Het is tijd om stil te staan bij de zeer urgente vraag: ‘Waartoe willen wij opvoeden binnen de huidige context?’

sponsoren en Partners

Het idee achter Raising the Future is zeer actueel en zal dat de komende jaren blijven. De discussies en dialogen van het congres zullen doorklinken en voortgezet worden. Raising the Future is na 19 maart niet afgelopen, maar eigenlijk net van start gegaan.

Daarom zoeken wij betrokken sponsoren en partners die actief willen bijdragen aan de invulling en voortzetting van dit initiatief – op welke manier dan ook. Wordt ook partner van Raising the Future.

sponsorpakketten

Bekijk hier de mogelijkheden om het congres op 19 maart actief te ondersteunen. Stuur een e-mail aan r.dewaal@raisingthefuture.nl en wij nemen contact met u op.

sponsoren
organiserende partners