PROGRAMMA

Hieronder vindt u het programma van Raising the Future, zoals dat was gepland voor 2020. Gelukkig zijn vrijwel alle curatoren en sprekers bereid om hun bijdrage in 2021 te leveren. Qua diversiteit en creativiteit zal het programma van 2021 dan ook niets inleveren en zijn onderstaande omschrijvingen een goede afspiegeling van wat u in 2021 te wachten staat. 

Natuurlijk is het mogelijk dat het programma op details wordt aangepast. 

Het Rijtuigencafé
09:00 - 10:15
ontvangst
keuze middagsessies
Plenaire zaal
10:15 - 11:45
“de stads-astronaut”
marjolijn van heemstra
Hoe kunnen we in ons denken over opvoeding en onderwijs de lange termijn op de korte veroveren?
Daan Roovers

Elke tijd vraagt om bezinning op de fundamenten van haar opvoeding. Maar deze tijd zeker.

Kinderen groeien op in een razendsnel veranderende wereld, en de volwassen zitten overduidelijk met hun handen in het haar met de problemen en de vraagstukken die ze zelf hebben opgeroepen. Het is niet meer genoeg om de nieuwe generatie met enkele vaardigheden - die vaak snel verouderen - en een degelijk beroep de wereld in te sturen. 65% van de kinderen die nu op school zitten vindt later een baan die nu nog niet bestaat. Meer dan ooit vraagt deze tijd om ‘vorming’.

In het ochtendprogramma stelt Daan Roovers de lange termijn centraal. Hoe kunnen we in ons denken over opvoeding en onderwijs de lange termijn op de korte veroveren? Hoe kunnen we de volgende generatie leren hun denken uit te breiden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving? Roovers gaat dieper in op het belang van het langetermijndenken, het gebrek daaraan en de consequentie daarvan in het kader van opvoeding. Zij nodigt innovatieve sprekers uit die de toekomstige generatie vertegenwoordigen, waaronder Jan van de Venis, Ombudspersoon Toekomstige Generaties en de Ambassade van de Noordzee. En ze laat Marjolijn van Heemstra aan het woord, die u meeneemt in het perspectief van de astronaut .”

drie pitches: toekomstige generaties
ambassade van de noordzee, ombudsman toekomstige generaties, nationale jeugdraad
Hoe kunnen we de volgende generatie leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving?
daan roovers
Het Rijtuigencafé
11:45 - 12:45
lunch
keuze deelsessies
middag sessie 1
12:45 - 13:45
de verdieping
Zandstraalcabine
Klimaat- verandering en digitalisering
philipp blom

In De Verdieping neemt één van de curatoren u mee in zijn of haar denkwereld. We vroegen de curator: Wat raakt u? Waarvoor komt u in actie? Wat vindt u belangrijk om te delen met het publiek? Het antwoord op deze vragen bespreekt de curator met u op geheel eigen wijze tijdens De Verdieping.

Klimaatcrisis. Hyperkapitalisme. Digitalisering van arbeid. Wat zeggen de kinderen van vandaag over vijftig jaar als volwassenen over hoe wij met deze onderwerpen zijn omgegaan? Hebben wij de bedreigingen en kansen goed gezien? Zijn wij in actie gekomen? In De Verdieping geeft Philipp Blom een messcherpe analyse van grote ontwikkelingen die nu spelen en de betekenis daarvan voor opvoeding en toekomstige generaties.

Volgens Blom bevinden we ons op een historisch scharnierpunt. Wat gebeurt er met een maatschappij op het moment dat het voor fundamentele en ontwrichtende uitdagingen staat? Vanuit de geschiedenis zijn verhelderende parallellen te trekken tussen het nu en andere historische momenten die een wending hebben veroorzaakt in het verhaal van de mensheid.

Waar het precies heen gaat weten we nog niet. Dat grote ontwikkelingen van vandaag een impact hebben op het leven van toekomstige generaties is onbetwistbaar. Hoe kunt u, als professionals in de jeugdketen, dit fenomeen een plek geven?  

Plenaire zaal
Sociale segregatie en kansenongelijkheid
Saskia Sassen

Let op: deze keynote is Engelstalig

Wat voor consequenties heeft het opkopen van huizen in grote steden door ‘high-finance’? Verworden Nederlandse steden tot ‘ghettos van het duurste soort’?

WAT BETEKENT DE GROEIENDE KLOOF TUSSEN DE RIJKE BOVENLAAG EN DE REST VOOR DE KANSEN VAN TOEKOMSTIGE GENERATIES?

In De Verdieping schetst Saskia Sassen een scenario waarin verschillen tussen arm en rijk worden vergroot. En dan niet het klassieke verschil tussen arm en rijk. Het zijn steeds meer mensen - ook in rijkere landen – die worden buitengesloten van welvaart.

Droogcabine
Technologisch burgerschap
peter paul verbeek

In De Verdieping neemt één van de curatoren u mee in zijn of haar denkwereld. We vroegen de curator: Wat raakt u? Waarvoor komt u in actie? Wat vindt u belangrijk om te delen met het publiek? Het antwoord op deze vragen bespreekt de curator met u op geheel eigen wijze tijdens De Verdieping.

Techniek is overal. Hoe bang moeten wij zijn voor een toekomst waarin techniek ons overheerst? Gaan robots onze banen overnemen? Hoe dun wordt de grens tussen mens en apparaat door alle medische mogelijkheden? Moeten we de voortrazende groei van techniek niet stoppen?

Techniek dringt in toenemende mate door tot bijna alle facetten van ons leven. Dat roept vragen op. Hoe moeten we omgaan met techniek? In discussies over techniek gaat het vaak om of ‘voor’ of ‘tegen’ techniek zijn. Voor of tegen vooruitgang. Dit is een onzinnige stellingname, aldus Verbeek. De grote rol van techniek in ons leven is onmiskenbaar. De kunst is om het juiste midden te vinden. Het eigen beeld dat wij hebben ten aanzien van techniek is vaak een angstbeeld. Het is nodig om dat te kantelen naar een beeld van symbiose. Het gaat niet om een te veel van techniek buiten de deur houden, maar om techniek op de juiste manier gebruiken voor de invulling van een betekenisvol leven en een goede wereld.

Wat willen wij kinderen leren over hoe zij techniek kunnen gebruiken voor hun eigen vorming en vorming van hun omgeving? 

middag sessie 2
14:00 - 15:00
de ervaring
Zandstraalcabine
Ervaar jij ongelijkheid net als een ander, of is dat ook ongelijk?
Saskia Sassen

Niet alleen de ratio maar ook ervaringen maken wie wij zijn, wat wij denken en voelen. Iedere curator is gevraagd om een ervaring vorm te geven aan de hand van een vraagstuk. Zet u schrap en beleef belangwekkende onderwerpen in De Ervaring. 

Ervaart u kansenongelijkheid? Bij uzelf, bij anderen? Is het ervaren van ongelijkheid zelf ongelijk? Stap in de schoenen van een ander en kijk waar u dan staat.  In deze Ervaring ervaart u ongelijkheid en krijgt u inzicht in structuren en barrières in de samenleving.

Kinderen groeien op in een ongelijke wereld. Een wereld waarin niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Bijvoorbeeld door hun afkomst, gender of sociaaleconomische situatie. Wat betekent dat voor opvoeding? Hoe kunnen we ons meer bewust worden van dit soort barrières?

Plenaire zaal
De eerste Nederlandse interactieve animatiefilm: “ROBIN: een interactief levensverhaal”
peter paul verbeek

Niet alleen de ratio maar ook ervaringen maken wie wij zijn, wat wij denken en voelen. Iedere curator is gevraagd om een ervaring vorm te geven aan de hand van een vraagstuk. Zet u schrap en beleef belangwekkende onderwerpen in De Ervaring.   

Welke invloed heeft techniek op een mensenleven? U komt erachter tijdens De Ervaring van Peter Paul Verbeek. Samen kijkt u naar de eerste Nederlandse interactieve animatiefilm, ‘ROBIN: een interactief levensverhaal’. Als kijker beïnvloedt u het leven van Robin met de keuzes die u tijdens het verhaal maakt via uw smartphone. Hoe ver zou u gaan? Zou u de kinderen van Robin ziektevrij maken met behulp van genetische modificatie? Is verliefd worden op een algoritme nu wel of niet vreemdgaan? Is het nu wel of niet verstandig om een smartwatch te gebruiken in de opvoeding?  

Onze wereld is continu in beweging. Wij mensen willen die beweging begrijpen en beheersen. Wij rennen richting de oplossing, maar bij de uitdagingen die daarbij komen kijken staan wij niet altijd stil. Hoe gaan wij om met ethische dilemma’s en welke rol spelen wetenschap, technologie en filosofie daarin? Peter Paul Verbeek werkte mee aan het maken van de film ROBIN en pleit ermee voor een beter begrip van de consequenties van techniek op het menselijk leven. Als wij hier meer grip op krijgen kunnen wij bij het ontwerpen van technieken al rekening houden met hoe zij uiteindelijk ons leven vormgeven.

Hoe laat u Robin opgroeien?

Droogcabine
‘Channel your inner Greta’
philipp blom

Niet alleen de ratio maar ook ervaringen maken wie wij zijn, wat wij denken en voelen. Iedere curator is gevraagd om een ervaring vorm te geven aan de hand van een vraagstuk. Zet u schrap en beleef belangwekkende onderwerpen in De Ervaring.   

‘Hoe durft u? U heeft mijn jeugd en mijn dromen gestolen met uw lege woorden. Mijn boodschap aan wereldleiders? Wij houden u in de gaten’. Het vlammende betoog van Greta Thunberg tegenover wereldleiders op de VN Climate Action Summit ging de hele wereld over. Wereldwijd inspireerde zij duizenden kinderen om via schoolstakingen actie af te dwingen tegen klimaatverandering. Actie van wereldleiders, van grote bedrijven, van volwassenen. Het Greta-effect is besmettelijk. Voor velen is de jonge Zweedse activiste een bron van inspiratie. Maar weten is nog geen doen. Wij weten wel dat de planeet op het spel staat, maar wat doen wij er nu echt aan?

In De Ervaring van Philipp Blom gaan wij op zoek naar uw innerlijke Greta. Naar de stem in uw diepste innerlijk die spreekt over uw zorgen, over waar u kwaad van wordt en waar u heilig in gelooft. Ons binnenste dat wordt afgestompt door de rollen die wij hebben, wat anderen van ons denken en doordat wij uit het oog verloren zijn waar wij ons echt druk over maken. Als u die stem kunt laten spreken, wat zou u dan zeggen? En wat zou u dan doen?

 Channel your inner Greta!

middag sessie 3
15:15 - 16:15
het gesprek
Zandstraalcabine
Wat willen we kinderen meegeven om goed op te groeien in een technologische samenleving?
peter paul verbeek met: monique volman en jelle brandt corstius

Voor Het Gesprek vroegen we elke curator: Welke discussie moet er volgens u gevoerd worden, welk onderwerp wilt u verkennen en wie wilt u daarbij betrekken? Elke curator pakt een ander issue beet over opvoeden voor de wereld van morgen en daagt u uit mee te denken en te praten. Het is tijd voor Het Gesprek.

Peter Paul Verbeek heeft voor Het Gesprek de volgende vraag naar voren gebracht: Wat willen we kinderen meegeven om goed op te groeien in een technologische samenleving? Hierover gaat Peter Paul Verbeek met u en diverse belangwekkende gasten om tafel. Experts op het gebied van technologie, onderwijs en opvoeding. Ethiek van techniek, onderwijskunde en pedagogiek gaan samen op verkenning.

Aan tafel zit Monique Volman.  Als hoogleraar onderwijskunde en raadslid van de Onderwijsraad schuurt zij vaak aan tegen vraagstukken die technologische vooruitgang het onderwijs en de opvoeding in brengt. In Het Gesprek deelt Monique Volman haar visie op technologie en opvoeden.

Het Gesprek wordt ingeleid met een gesproken column door journalist, publicist en programmamaker Jelle Brandt Corstius. In zijn recente televisieprogramma ‘Robo Sapiens’ gaat hij op zoek naar de ontwikkelingen op het gebied van technologie en de gevolgen voor ons, voor kinderen en onze toekomst. In zijn openingscolumn verkent Jelle Brandt Corstius het antwoord op de hoofdvraag van Het Gesprek

Plenaire zaal
Wat heeft de mens nodig om goed op te groeien in een snel veranderende wereld?
philipp blom met: paul verhaeghe en merlijn twaalfhoven

Voor Het Gesprek vroegen we elke curator: Welke discussie moet er volgens u gevoerd worden, welk onderwerp wilt u verkennen en wie wilt u daarbij betrekken? Elke curator pakt een ander issue beet over opvoeden voor de wereld van morgen en daagt u uit mee te denken en te praten. Het is tijd voor Het Gesprek.

Philipp Blom wil met u vanuit verschillende invalshoeken, met verschillende denkers in gesprek over de vraag: wat heeft de mens nodig om goed op te groeien in een snel veranderende wereld?

Voor Het Gesprek heeft Philipp Blom Belgisch hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse Paul Verhaeghe aan tafel uitgenodigd. In zijn laatste boek Intimiteit introduceert Verhaeghe het begrip biopsychosociaal, waarmee hij pleit voor een goede balans tussen geest en lichaam als fundament om een relatie aan te gaan met de omgeving en met de ander.

Naast Paul Verhaeghe schuift ook Merlijn Twaalfhoven aan. Merlijn Twaalfhoven brengt muziek op ongebruikelijke plekken. Hij kiest bijzondere lokaties om samen met de lokale bevolking grootschalige concerten te maken, waarin grote contrasten samenkomen. Zo maakte hij een concert waarbij 400 musici aan weerszijden van de bufferzone in Cyprus op daken stonden en samenspeelden over de mijnenvelden heen. Merlijn Twaalfhoven benadrukt in het gesprek het belang van het ontwikkelen van creatieve vermogens, waarmee de mens een toekomst kan verbeelden die meer dan ooit ongewis is.

Wat heeft de mens volgens u nodig om goed op te groeien in de wereld van morgen?

Droogcabine
Verschillende perspectieven van ongelijkheid in Nederland
Saskia Sassen met: Kees Vuyk, Maarten van Ham en Anja Vink

Ongelijkheid kent verschillende vormen, oorzaken en uitingen. We zien ongelijkheid op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de buurt. Er leeft een gevoel in de samenleving van toegenomen ongelijkheid, sociale segregatie en polarisatie. Tegelijkertijd is er altijd ongelijkheid geweest. Waarom streven we naar gelijkheid? En welke factoren spelen hierin een rol?

In Het Gesprek komen verschillende vormen van ongelijkheid aan bod. Kees Vuyk, filosoof en psycholoog, stelt dat we niet gelijk zijn, en van dat idee af moeten. In zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid, winnaar van de Socratesbeker 2018, ziet een nieuwe scheiding volk-elite ontstaan op het gebied van intelligentie.

Ook Maarten van Ham, hoogleraar Urban Geography aan de TU Delft, schuift aan. Hij verdiept zich stedelijke ongelijkheid, hoe dit zich uit in ruimtelijke indeling in buurten en de effecten hiervan op mensen.  Maakt waar je woont uit wie je wordt?

Anja Vink, onderwijsjournalist voor De Correspondent, schreef in 2010 het boek ‘Witte zwanen, zwarte zwanen, de mythe van de zwarte school (2010)’. Is de sociale segregatie op basisscholen sindsdien toegenomen? En wat doet dat met het idee van onderwijs als grote gelijkmaker?

Plenaire zaal
16:30 - 17:00
slotdialoog
met alle curatoren

Aan het einde van de dag blikken alle curator gezamenlijk terug op de dag. Welke inzichten zijn naar voren gekomen? Waardoor zijn curatoren en bezoekers verrast, geïnspireerd of beroerd?

In de slotdialoog van Raising the Future staan we stil bij de opbrengsten van een dag lang verkennen en onderzoeken. Aanwijzingen voor opvoeden in een snel veranderende wereld worden gedeeld en besproken. Theatermaakster en stand-up philosopher Laura van Dolron kijkt Raising the Future een dag lang diep in de ogen. Op originele en creatieve wijze neemt zij het laatste woord en houdt ons een spiegel voor. Wat laat zij ons zien?

stand-up filosoof
laura van dolron
Het Rijtuigencafé
17:00
borrel