DE SPREKERS

De vier curatoren van Raising the Future hebben ieder een of meer gastsprekers uitgenodigd.  Gastsprekers die vanuit hun visie en ervaring argumenten en discussiestof aandragen. Hieronder een overzicht van de sprekers die voor 2020 waren gepland; hoewel we met kleine aanpassingen rekening moeten houden, is onderstaand overzicht een goede afspiegeling van wat u op 19 maart 2021 op Raising the Future kunt verwachten.
De Ambassade van de NoordzeeJelle Brandt Corstius, Maarten van Ham, Marjolijn van Heemstra, Koen TuinMerlijn TwaalfhovenJan van de Venis, Paul Verhaeghe, Anja Vink, Monique Volman, Kees Vuyk.

de ambassade van de noordzee

De zee en het leven in de zee is van zichzelf. Vanuit dit uitgangspunt is de Ambassade van de Noordzee opgericht. Hier krijgen de dingen, planten, dieren en mensen in en rond de Noordzee een stem. De Ambassade onderzoekt of de Noordzee een eigen rechtspersoon moet zijn om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Jelle Brandt Corstius

Jelle Brandt Corstius is historicus en journalist. Hij maakte onder andere het programma ‘Robo Sapiens’, waarin hij onderzoekt hoe robots en kunstmatige intelligentie ons leven beïnvloeden en nog verder gaan veranderen. Vertrekpunt is de geboorte van zijn dochter, wiens denkbeeldige levenscyclus hij in het programma volgt.

Maarten van Ham

Maarten van Ham is hoogleraar Urban Geography aan de TU Delft en professor of Human Geography aan de University of St. Andrews (Schotland). Hij is gefascineerd door veranderingen in steden en buurten en de invloed die buurtkenmerken op het leven van mensen kunnen hebben.

Marjolijn van Heemstra

Marjolijn van Heemstra is schrijver en theatermaker, activist, dichter en onderzoeker. Ook is ze Correspondent Ruimtevaart bij de De Correspondent. Ze treedt nu op met de voorstelling  ‘De Stadsastronaut’. 

Koen Tuin

Koen Tuin is bestuurslid bij NJR, de nationale jeugdraad. NJR wil de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving stimuleren en ondersteunen, en ervoor zorgen dat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen. Koen probeert een verbinding te vormen tussen lokaal actieve jongeren en lokale overheden om zo op lokaal niveau de stem van jongeren te laten horen.

Merlijn Twaalfhoven

Merlijn Twaalfhoven is componist, en hij probeert met zijn muziek patronen te doorbreken en verbinding te zoeken. Hij is een van de oprichters van The Turn Club, die de kunstenaars-mindset inzet voor de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag.

jan van de venis

Jan van de Venis is mensenrechtenjurist en eigenaar van het advocatenkantoor JustLaw. Hij richt zich in het bijzonder op de gebieden mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Als ‘waarnemend Ombudspersoon voor de Toekomstige Generaties’ zet hij zich in voor de rechten van toekomstige generaties, en voor een officiële Ombudspersoon die in de wet is vastgelegd.

paul verhaeghe

Prof. dr. Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog en psychoanalyticus, en werkt als hoogleraar aan de Universiteit van Gent. In zijn meest recente boek, Intimiteit, onderzoekt hij actuele kwesties en vragen rondom intimiteit. En wat het voor ons welzijn betekent om opgedeeld te zijn in lichaam en geest.

Anja Vink

Anja Vink schrijft sinds 1998 over onderwijsongelijkheid in Nederland. Haar artikelen verschenen onder meer in Vrij Nederland en NRC. Ook publiceerde ze 'Witte zwanen, zwarte zwanen, de mythe van de zwarte school (2010)' en 'Van deze kinderen ga je houden (2013)'.

Monique Volman

Prof. dr. Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en programmaleider van het onderzoeksprogramma ‘Education’ van het Research Institute of Child Development and Education. Volman richt zich in haar onderzoek op leeromgevingen voor betekenisvol leren, diversiteit en het gebruik van ICT in het onderwijs.

Kees Vuyk

Kees Vuyk is een Nederlands filosoof en psycholoog die als universitair hoofddocent geesteswetenschappen verbonden is aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Homo Volens. Beschouwingen over de moderne mens als willende mens naar aanleiding van Nietzsche en Heidegger. Tussen 2001 en 2006 was hij directeur van het Theater Instituut Nederland. Zijn onderzoek richt zich onder andere op de waarde van cultuur.

In 2018 won hij de Socrateswisselbeker voor zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid. Over het failliet van het verheffingsideaal.