Ongelijkheid voor, tijdens en na corona

Kees Vuyk, universitair hoofddocent geesteswetenschappen is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Mensen zijn niet gelijk. Van geboorte af al niet. Dat maakt het samenleven spannend maar ook een opgave. Samenlevingen gaan verschillend om met de verschillen. Vaak versterken ze de positie van dominante groepen. In ons soort samenleving spannen we ons in om mensen juist meer aan elkaar gelijk te maken, Een van die inspanningen is de gelijke kansen politiek. Zij komt erop neer dat iedereen gelijke kansen heeft op een schoolcarrière, ongeacht afkomst (familierelaties, geld e.d.). Eén obstakel laat zich echter moeilijk verwijderen. Niet iedereen kan even goed presteren op school. Intelligentie speelt daarbij een rol. Maar ook andere aangeboren eigenschappen als discipline, concentratievermogen. In de praktijk is het onderwijs in westerse landen niet, zoals gewenst, een emancipatiemachine, maar een sorteermachine. Ze sorteert kinderen op leercapaciteiten. Die met de meeste capaciteiten krijgen het meeste en vaak ook het beste onderwijs. De anderen vallen onderweg af en moeten met minder genoegen nemen. Ik pleit voor een andere onderwijsfilosofie. Niet ieder kind kans op zo hoog mogelijk onderwijs, maar ieder kind het onderwijs dat haar/hem het meeste kans geeft op een vervuld leven. Daarbij hoort ook dat schooldiploma’s minder belangrijk worden voor sociale status en inkomen. Opleiding telt nu te zwaar mee voor het levensgeluk.